Trauma Berading

Trauma is ‘n woord wat ons gereeld hoor. Ek beskryf trauma as die ‘wonding van ‘n persoon se emosies’. Wanneer iets in jou lewe gebeur en jy voel hulpeloos en magteloos. 48 uur na enige traumatiese gebeurtenis is ontlonting nodig om die persoon emosioneel te stabiliseer, ondersteuning te bied, begeleiding na verdere trauma berading en om te help om PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) te voorkom. Ek maak ook gebruik van TIR (Traumatic Incident Reduction) tegniek om trauma en die vasgevangde emosies uit te bring en die emosionele lading drasties te verminder of weg te neem. Ons brein is gemaak om alles te onthou wat met ons gebeur, al kan ons dit nie kognitief herroep op daardie oomblik nie. Maar met die regte stimulus/sneller sal dit terugkom na ons. Onderdrukte emosies gaan nooit weg nie, dit wag geduldig vir ‘n geleentheid om uit te kom, al is die situasie nie verwant aan die oorsprong nie.

Met sekondêre trauma hoef jy nie die slagoffer te wees van ‘n traumatiese gebeurtenis nie. Net om so ‘n gebeurtenis te sien, kan jou traumatiseer. Daar is nie ‘n regte of verkeerde manier om te reageer op trauma nie. Almal ervaar trauma anders want ons hanteringsmeganismes en reaksie tot pyn en skok is verskillend.

 

“An abnormal reaction to an abnormal situation, is normal.”

– Viktor Frankl