Huwelik/Verhouding Berading

Lyk dit of dinge besig is om skeef te loop? Iets waar julle nie verby kan kom nie? Probleme wat oor en oor opkom? Julle het al iemand gaan sien? Niks anders wil werk nie? Jy kan nie meer uithou of aanhou nie?

Getroud, verloof of saambly maak nie saak wat ons dit wil noem nie, elkeen het sy uitdagings.

Verhoudings is kompleks want ons as mens is kompleks.

Daar is baie verskillende invloede tot ons verhouding (meeste wat ons nie van bewus is nie). Meeste van ons sien die verhouding uit ons eie perspektief en sukkel om te verstaan waarom ons maat optree soos hulle doen. Ons het ons eie opvattings oor hoe dit MOET wees. Ons voel dat as ons die reëls volg wat vir ons gegee is, sal alles reg uitwerk.

Onthou ons het hierdie opvattings bekom deur die verhouding wat ons ouers/voogde vir ons gemodelleer het, wat familie en vriende se ouers se verhoudings vir ons geleer het. Ons moet seker maak dat die opvattings wat ons glo en uitleef, eg is aan wie ons is en ook rasioneel is. Daarom moet ons insig en verstaanbaarheid kry. Die stigma oor verhoudings is daar omdat dit in stand gehou word deur die mites wat ons glo en uitleef.